The New York Freeman (New York, NY)

Dublin Core

Title

The New York Freeman (New York, NY)

Items in the The New York Freeman (New York, NY) Collection

May Frances Thomas and Walter Thomas searching for father, Lewis Thomas, now Rev. Lewis Hudson
First Ad: May Frances and Walter Thomas looking for father Lewis Thomas
Second Ad: May France and Walter Thomas found their father

Samuel Willis searching for family
Samuel Willis, New Bedford, MA, searching for family, from New Bern, NC